Medisch duurzaam ondernemen

Bosman Meduon Groep initieert en ondersteunt waardevolle initiatieven in de gezondheidszorg. Dit resulteert in succesvolle minder- of meerderheidsparticipaties. Na 80 jaar met Bosman Medische- en orthopedische hulpmiddelen actief geweest te zijn, zetten de broers Bosman in 2015 hun carrière voort met participaties in nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven die zich verder willen ontwikkelen.

Medisch duurzaam ondernemen vormt het uitgangspunt van alle activiteiten die Bosman Meduon ontplooit. Om te beginnen medisch, omdat Bosman Meduon en haar ondernemingen actief zijn in de zorg en vanuit diverse disciplines een bijdrage leveren aan de kwaliteit en verbetering van de gezondheidszorg.

En: de gezondheid van mensen en de kwaliteit van leven!
Bosman Meduon doet dit duurzaam, door te werken vanuit een strategische visie voor de lange termijn en op tal van manieren invulling te geven aan de maatschappelijke relevantie van Meduon en haar ondernemingen. Tot slot staat het oogmerk ondernemen centraal: als initiatiefrijk entrepreneur verkent en identificeert Bosman Meduon zakelijke kansen, met als einddoel het realiseren van een passend zakelijk resultaat in een gezonde onderneming.

Ondernemingen en betrokken organisaties:

Omdat de ondernemingen waar Bosman Meduon in participeert wijzigt, kunt u een actueel overzicht aanvragen via info@meduon.nl. Wij verzoeken u te vermelden met welk doel u deze lijst opvraagt. Verder steunt Bosman Meduon: