Onze visie en missie

De gezondheidszorg is in het algemeen op vele onderdelen voor verbetering vatbaar. Zowel op macroniveau (de zorg als bedrijfstak) als op microniveau (de zorg voor de individuele patiënt). Bij het implementeren van veranderingen zijn veelal meerdere partijen betrokken, variërend van zorginstellingen, zorgverleners en behandelaars, tot verzekeraars, patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties, toezichthoudende instanties en andere relevante partijen. Het bij elkaar brengen van die partijen met het doel verbeteringen te implementeren is een uitdaging op zich. In dit samenspel wordt het ondernemersinitiatief steeds belangrijker. Dat is waar Meduon zich sterk voor maakt.

Meduon initieert en ondersteunt waardevolle initiatieven in de gezondheidszorg. Daarbij zijn twee zaken van belang: duurzaamheid en ondernemingskracht. Aan de hand hiervan levert Meduon een duidelijke bijdrage aan de verbetering van de zorg als het gaat om kennis, kwaliteit, snelheid en efficiency. Dit resulteert in aantoonbare verbeteringen voor zowel de zorggebruikers als de zorgaanbieder. De ondernemingen van Meduon laten zien hoe hier dag in dag uit invulling aan wordt gegeven

neem contact met ons op

Participaties en/of betrokken organisaties: